Trainer

Als trainer ben ik sinds een aantal jaren actief bij de vervolgopleiding voor verpleegkundigen van het opleidingsinstituut  van het UMCG.  Binnen deze trainingen werk ik  met trainingsacteurs. Ik werk niet volgens een theoretisch model maar grijp hier ter verduidelijking regelmatig op terug.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen en besteed daar ook aandacht aan. Studenten bedanken me regelmatig voor de prettige sfeer in de training.